KVKK AYDINLATMA METNİ

KVKK AYDINLATMA METNİ

ŞEHİRDEN UZAĞA web sitesinde bulunan kayıt formları hakkında aydınlatma metni.

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ŞEHİRDEN UZAĞA web sitesi tarafından hazırlanmıştır. 

İnternet sitemizdeki kamp kayıt sayfalarında bulunan, sayısı her organizasyon ile değişen kayıt formları ile katılımcılar hakkında bilgi sağlamak, organizasyon için hazırlık yapmak ve gerektiği taktirde adli makamlar ile paylaşmak adına, cep telefonu numarası, mail adresi, meslek, doğum tarihi gibi bilgiler toplanmakta ve kullanılmaktadır.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesi’nde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. 

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “0537 845 59 42” numaralı telefon numarasına kısa mesaj veya telefon ile arama yoluyla iletebilirsiniz.